Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-content/plugins/pirate-forms/inc/widget.php on line 93

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/load.php on line 643

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/theme.php on line 1556

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Draagvlakonderzoek-Onderzoek- en adviesbureau Enneüs is uw specialist
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348
15 juli 2016

Onze dienstverlening

Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van draagvlakonderzoek en ons team is ook in ruime mate geëquipeerd om metingen naar draagvlak uit te voeren. Een procesmatige aanpak is cruciaal voor een optimaal draagvlakonderzoek. Wij onderscheiden de volgende fasen:

Fase 1 – Voorbereiding draagvlakonderzoek

Een goede voorbereiding is het halve werk zegt men wel eens. In het geval van draagvlakonderzoek een absolute must. Onderdelen die wij vooraf met de opdrachtgever zullen voorbereiden zijn onder andere:

 • Werkgroep
  • In het geval bij de opdrachtgever verschillende interne stakeholders betrokken zijn en het onderzoek grote mate van maatwerk vereist, verdient het aanbeveling om een werkgroep (ook wel klankbordgroep genoemd) vanuit de opdrachtgever in te stellen. De werkgroep vertegenwoordigt de opdrachtgever, heeft een klankbord- en adviesfunctie en communiceert met het onderzoeksbureau.
 • Stakeholdersanalyse
  • De stakeholders zijn degenen die op de één of andere manier belang hebben bij (de inhoud van) het draagvlakonderzoek. Gezamenlijk bepalen we wie de stakeholders zijn, wat hun belangen zijn en hoe we daar met het onderzoek rekening mee dienen te houden.
 • Communicatieplan
  • Communicatie is bij een draagvlakonderzoek van cruciaal belang. We maken hierbij onderscheid tussen ‘interne’ en ‘externe’ communicatie. In het geval van onderzoek onder burgers kunt u denken aan communicatiemiddelen als thema-avonden, rondetafelsessies, berichtgevingen in de lokale media of vooraankondigingen per brief.
 • Bepalen onderzoeksdoelgroep
  • Van wie wilt u wat weten? Bij draagvlakonderzoek naar de realisatie van windmolenparken spelen bijvoorbeeld externe factoren als zicht en geluidsoverlast een rol bij het bepalen van de onderzoeksdoelgroep. Het selecteren van de onderzoeksdoelgroep op basis van een straal is hierbij bijvoorbeeld gebruikelijk.
 • Vragenlijst
  • Keuzes die gemaakt moeten worden zijn onder andere de te bevragen thema’s, antwoordmogelijkheden, aantal vragen en open/gesloten vragen. Vanuit onze ervaring hebben wij de beschikking over een grote dataset aan mogelijke vragen die ter inspiratie kunnen dienen. Draagvlakonderzoek blijft echter maatwerk. Wij komen samen met de opdrachtgever tot de meest optimale vragenlijst.
 • Dataverzamelingsmethoden
  • Bij grotere groepen (100+) zijn kwantitatieve methoden geschikt zoals schriftelijke of online vragenlijsten. Bij kleinere groepen is het het overwegen waard om te kiezen voor telefonische interviews, face-to-face interviews of bijvoorbeeld groepsgesprekken. Een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek is ook zeer wel mogelijk.
 • Verzending vragenlijsten
  • In het geval schriftelijke vragenlijsten verstuurd moeten worden, verdient het aanbeveling om gebruik te maken van het briefpapier van de opdrachtgever. Hiermee wordt vertrouwen gewekt bij de respondent. Dit komt de respons over het algemeen ten goede. Enneüs kan al het drukwerk en de verzendingen voor u uit handen nemen.

Fase 2 – Dataverzameling

De dataverzamelinDraagvlakonderzoek windmolensg geschiedt conform de methode zoals afgesproken tijdens de voorbereidingsfase. In het geval van online vragenlijsten zal de vragenlijst worden geprogrammeerd in onze online enquête tool. Onze online enquêtetool is professionele surveysoftware met waterdichte beveilig
ing en is tevens zeer gebruiksvriendelijk voor de respondent. Dat betekent dat de respondent de vragenlijst op desktop, tablet dan wel mobiele telefoon kan invullen.Tijdens de dataverzamelingsperiode staat onze helpdesk paraat om ondersteuning te bieden aan degenen die uitgenodigd zijn voor deelname aan het onderzoek.

Fase 3 – Analyse, rapportage en terugkoppeling resultaten

Nadat de data verzameld zijn, zullen wij de uitkomsten analyseren en differentiaties in onze analyses aanbrengen waar dat wenselijk wordt geacht. Het resultaat van het draagvlakonderzoek is een helder, gestructureerd en goed leesbaar eindrapport. Een eindbespreking met de werkgroep en eventuele andere interne stakeholders vormt de afsluiting van het project waarbij wij de resultaten zullen presenteren en gezamenlijk de uitkomsten verder zullen duiden. In het geval van gemeenten, kan het wenselijk zijn om tevens een presentatie aan de gemeenteraden te verzorgen.

Heeft u een concreet vraagstuk over draagvlakonderzoek? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Kennismaken kan altijd, wij komen graag vrijblijvend bij u langs!


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/deb107891/domains/draagvlakonderzoek.nl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4348