Draagvlakonderzoek verplaatsing kermis terrein – gemeente Teylingen

De gemeente Teylingen heeft Enneüs gevraagd om onderzoek te doen naar het draagvlak bij bewoners en ondernemers om de jaarlijkse kermis te verplaatsen naar het centrum van Sassenheim. Het onderzoek zal tevens inzicht moeten geven in suggesties van bewoners en ondernemers om de verplaatsing van de kermis naar het centrum acceptabel(er) te maken dan wel inzicht in waarom de verplaatsing van de kermis niet acceptabel is.

Aanpak draagvlakonderzoek

In overleg met de gemeente hebben wij een vragenlijst opgesteld voor bewoners én voor ondernemers. De vragenlijsten zijn deels overlappend, maar gaan ook in op doelgroep specifieke aandachtspunten. Denk hierbij aan de commerciële mogelijkheden die voor de ondernemers relevant zijn waarbij de bewoners waarschijnlijk meer oog zullen hebben voor geluidsoverlast en veiligheid.

Voor dit draagvlakonderzoek hebben wij gebruik gemaakt van een schriftelijke en online vragenlijst onder ondernemers en bewoners die gevestigd/woonachtig zijn in het centrum van Sassenheim. Respondenten kunnen zodoende op basis van hun eigen voorkeur de vragenlijst schriftelijk of online invullen. Deze zogenaamde mixed mode methode genereert over het algemeen de hoogste respons. De vragenlijst hebben wij geprogrammeerd in onze online enquêtetool. Dit is professionele survey software met waterdichte beveiliging en is gebruiksvriendelijk voor de respondent. Dat betekent dat de respondent de vragenlijst op desktop, tablet en mobiele telefoon kan invullen.

De dataverzameling hebben wij gecoördineerd waarbij tevens een helpdesk beschikbaar was waar respondenten met vragen over het onderzoek terecht konden. Alle onderzoeksresultaten zijn uiteindelijk in een overzichtelijk rapport gerapporteerd en gepresenteerd aan de gemeente Teylingen.