Draagvlakonderzoek parkeervergunningen – gemeente Heemstede

Voor de gemeente Heemstede heeft Enneüs een draagvlakonderzoek uitgevoerd over het vergunningenbeleid. Het onderzoek maakte onderdeel uit van de ambitie van de de gemeente Heemstede om het parkeerbeleid in de woonwijken rond het stationsgebied te herzien. De gemeente wou met het draagvlakonderzoek de bewoners van de woonwijken laten meedenken over de mogelijke voorwaarden van het nieuwe beleid, zoals de dagen, tijden en de wijze waarop omgegaan dient te worden met bezoekers. Naast het meedenken van de bewoners was het doel van het draagvlakonderzoek om draagvlak creëren bij de bewoners om de veranderingen aan het parkeerbeleid zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Aanpak draagvlakonderzoek

kaart parkeervergunningen heemstede

Voor dit onderzoek zijn 936 huishoudens uit de gemeente Heemstede benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. In overleg met de gemeente Heemstede is gekozen voor online dataverzameling. Hiertoe hebben we via een schriftelijke uitnodiging een link opgenomen met een unieke code die verwees naar een online vragenlijst. De online vragenlijst is geprogrammeerd in de online enquêtetool van Enneüs. Non-respondenten (huishoudens die na twee weken nog niet hadden gereageerd) hebben later nog een schriftelijke vragenlijst ontvangen (inclusief antwoordenvelop van Enneüs).