Draagvlakonderzoek realisatie woonwijk – gemeente Amsterdam / stadsdeel Noord

Enneüs voerde voor de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, een draagvlakmeting uit onder de bewoners van de wijk ‘De Molenwijk’. Deze wijk bestaat voor 100% uit hoogbouw. De flats zien er van bovenaf uit als wieken van een molen die rondom parkeergarages zijn gesitueerd. Zo is ook de naam Molenwijk ontstaan. In deze Amsterdamse volkswijk onderzocht Enneüs het draagvlak van bewoners en omwonenden voor vernieuwingsplannen van het gebied.

volgelvlucht468De opdrachtgevers (ING Real Estate en woningcorporaties Eigen Haard en De Alliantie) ontwikkelden allereerst diverse vernieuwingsplannen voor de wijk om deze vervolgens heel concreet voor te leggen aan bewoners. Dat gebeurde tijdens diverse informatieavonden die in het winkelcentrum werden gehouden. De vernieuwingsplannen werden hier gepresenteerd en nader toegelicht, waarna men volop de mogelijkheid kreeg om met de ontwikkelaars in gesprek te gaan over de plannen.

Aanpak Draagvlakonderzoek

Nadat de plannen voor de bewoners duidelijk waren, heeft Enneüs elk huishouden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over de plannen. In de vragenlijst kwamen diverse thema’s aan de orde, bijvoorbeeld de groenvoorziening, de parkeergarages, de situering van het winkelcentrum en de nieuwe verkeerssituaties. In totaal vulden meer dan 400 betrokkenen een vragenlijst in, hetgeen een representatief en betrouwbaar beeld gaf over de mening en zienswijze van de bewoners. Door stellingen met betrekking tot de vernieuwingsplannen voor te leggen, werd inzicht verkregen in het aanwezige draagvlak op elk afzonderlijk thema.

Enneüs in de media