Draagvlakonderzoek geluidshinder spoorlijn – gemeente Haren

Voor de gemeente Haren heeft Enneüs onderzoek uitgevoerd naar de meningen en voorkeuren van alle bewoners nabij het spoor in Haren. We onderzochten onder in hoeverre er draagvlak bestond voor de verschillende mogelijkheden om de geluidshinder tegen te gaan.

Aanpak draagvlakonderzoek

Naar 382 direct belanghebbenden, verdeeld over 31 straten, is een vragenlijst met een begeleidende brief verzonden. Samengevat ging de vragenlijst over:

  • Hoe wordt de hinder door het railverkeer ervaren?
  • In welke mate worden maatregelen om geluidshinder te verminderen verwelkomd?
  • Welke mogelijke voorkeuren met betrekking tot eventuele saneringsvarianten zijn er?

266px-station_harenUit het onderzoek is gebleken dat de voorkeur voor het soort maatregel verschilt per straat of gebied. In de ene straat wenst men een maximale inspanning met bron- en afschermende maatregelen, in de andere straat vindt men alleen bronmaatregelen ook voldoende. Ook de wens over de schermhoogte varieert. Mensen die overlast ondervinden van het spoor willen graag een maximale inspanning om de hinder te verminderen. Dit betekent bronmaatregelen, hoge schermen en eventueel isolatie van de woning mocht dat daarna nog nodig zijn. Mensen die niet of nauwelijks hinder ervaren vinden vooral een scherm bezwaarlijk.

Alle onderzoeksresultaten zijn in een overzichtelijk rapport gerapporteerd en gepresenteerd aan de gemeente Haren.

Een quote van de opdrachtgever

 “Enneüs verwerkte de door ons belangrijk geachte vragen in een duidelijke en goed geordende vragenlijst. Deze vormde de basis voor een gedegen onderzoek en een goed onderbouwde eindrapportage. Daarnaast waren de ervaringen met de medewerkers van Enneüs positief.”

Rob Jager, Afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Gemeente Haren